Nyhetsbrev

 

Tid for årsmøtet!

Alle idrettslag skal avholde sitt årsmøte innen utgangen av mars 2019.
I «lovnorm for idrettslag» ligger det en oppskrift som på en fin måte beskriver hvordan man skal gjennomføre et godkjent årsmøte.


Les mer

Start nyåret med kurs

Valgkomitéarbeid, onsdag 16. januar
  • Valgkomiteen er idrettslagets viktigste komité. På dette kurset får dere tips, råd og ideer til hvordan dere kan utføre oppgavene til beste for idrettslagets fremtid.

  • Den kjente idrettsadvokaten Gunnar-Martin Kjenner gir dere tips og råd om hvordan man forbereder og gjennomfører årsmøtet.

Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen for 2019/2020

Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot utsatte grupper.
For prosjekter med oppstart høst 2019 er søknadsfristen 15. februar 2019.

Les mer

Ny undersøkelse for Akershusidretten

Idretten må være oppmerksom på faktorer som er til hinder for å oppleve idrettsglede. Idrettslagsbarometer 2018 har sett på tre områder som er vanlige å peke på når en skal forklare hvorfor ikke «alle» deltar: inkludering, kostnader, ungdom.

Les merOppdaterte grenser for arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner

Grensene for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift økes fra 70 000 kroner til 80 000 kroner per ansatt og fra
700 000 kroner til 800 000 kroner per organisasjon.

Les mer


Drøbak-Frogn Idrettslag søker etter ny daglig leder!
Les mer